Ταχυρολά Βιομηχανικής Χρήσης

Κωδικός:

Τα ταχυρολά της εταιρίας Hoermann μπορούν σχηματικά να χωριστούν σε ταχυρολά εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, σε ρολά με πέτασμα από PVC ή από θερμομονωτικά προφίλ, σε ταχυρολά για ψυγεία ή καταψύξεις και σε ρολά με ειδικές ιδιότητες όπως καταλληλότητα για χώρους παραγωγής και διακίνησης τροφίμων, για καθαρούς χώρους, για οδεύσεις διαφυγής και με ειδική αντιεκρηκτική τεχνολογία για ευαίσθητα και εύκολα αναφλέξιμα περιβάλλοντα.

Hoermann_High-Speed_Doors_GR_2018