Ρολά Πυρασφαλείας EI30 – EI120

Κωδικός:

Αυτόματα ρολά πυρασφαλείας RGS-60 EI60, με προφίλ διπλού τοιχώματος, πάχους 60 mm, κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με πυρήνα πετροβάμβακα, με θερμικό διαχωρισμό μέσα-έξω, προαιρετικά και ηλεκτροστατικά βαμμένα.

Ενιαία κατασκευή σε όλο το πλάτος του ανοίγματος με έναν συνεχόμενο άξονα περιτύλιξης, χωρίς ενδιάμεσες στηρίξεις.

Δύο κάθετοι πλευρικοί οδηγοί κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμορφωμένοι έτσι ώστε να μην επιτρέπουν σε κανένα σημείο τους την διέλευση της φωτιάς στην αντίθετη πλευρά.

Κάτω αντίβαρο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την επικάθηση του ρολού στο δάπεδο.

Χωρίς κιτίο περιτύλιξης,

Τεχνικά στοιχεία :        Διαστάσεις περιτύλιξης ρολού :    1.000 – 1.215 mm

Διαστάσεις πλευρικών οδηγών :   123×119 mm (ΒxΠ)

Συνολικό βάρος πετάσματος :      περ. 270-330 kg / μέτρο πλάτους

 

Λειτουργία :

  • Άνοδος με έναν εξωτερικό τριφασικό κινητήρα 400V τύπου fail-safe.
  • Κάθοδος μέσω του ίδιου βάρους του ρολού χωρίς την ανάγκη αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας στους κινητήρες.
  • Με φρένο ασφαλείας για προστασία έναντι καθόδου λόγω βλάβης.
  • Αναμονή στην ανοικτή θέση μέσω μόνιμου σήματος (24V DC ή ψυχρής επαφής) από τον πίνακα πυρανίχνευσης.
  • Αυτόματη κάθοδος με ελεγχόμενη ταχύτητα με τη διακοπή του σήματος.
  • Κλειδοδιακόπτης για τον μεμονωμένο χειρισμό κάθε πετάσματος, ανεξάρτητα από το σήμα του πίνακα πυρανίχνευσης, για λόγους περιοδικού ελέγχου και συντήρησης.

Πιστοποίηση :   Κλάση ΕΙ60 κατά EN1634-1 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δοκιμών).

TL_RGS 60_v5_2019_EN

TL_RGS 120_v5_2019_EN

Brochure_KL_RGS_v8_2015_EN