Ρολά Πυρασφαλείας Μονού Τοιχώματος

Κωδικός:

Μεταλλικά ρολά πυρασφαλείας με κλάση πυραντίστασης 4 ωρών βάσει του βρετανικού πρότυπου BS 476, Part 22 και του ΕΝ 1634-1.
Με προφίλ μονού τοιχώματος από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 0,7-1,2 mm.

Άνοιγμα μέσω μονοφασικού ή τριφασικού κινητήρα, κλείσιμο μέσω του ίδιου βάρους τους με ελεγχόμενη ταχύτητα.
Κατασκευασμένα ώστε να ικανοποιούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας βιομηχανικών θυρών EN 13241-1

A1S Fire Shutter Brochure 2019