Ειδικές Αυτόματες Πόρτες

Κωδικός: ANOIG-1

Για τη δημιουργία ιδιαίτερων εισόδων κτιρίων διατίθενται πληθώρα ειδικών αυτόματων θυρών όπως π.χ. καμπυλόγραμμες συρόμενες πόρτες ή ημικυκλικές σε μονή ή διπλή διάταξη, που σχηματίζουν δηλαδή πλήρη κύκλο. για μικρά διαθέσιμα οικοδομικά ανοίγματα διατίθενται αυτόματες πόρτες τύπου φυσούνας.

GEZE_Product-brochure_EN_535819

Τεχνικό εγχειρίδιο 1