Αυτόματες Ανοιγόμενες Πόρτες

Κωδικός:

Αυτόματοι μηχανισμοί ανοιγόμενων θυρών μπορούν να προσαρμοστούν σε πάσης φύσεως ανοιγόμενες πόρτες όπως μεταλλικές, ξύλινες, συνθετικές ή γυάλινες και σε πόρτες με ειδικά χαρακτηριστικά όπως πόρτες πυρασφαλείας και εξόδους κινδύνου.

Έτσι και υφιστάμενες πόρτες, είτε μονόφυλλες είτε δίφυλλες, μπορούν να αναβαθμιστούν από χειροκίνητες σε αυτόματες.

GEZE TSA 160 NT, ο ισχυρός ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός για θυρόφυλλα με βάρος έως 310 kg και πλάτος έως 1.600 mm.
GEZE Slimdrive EMD, ο κομψός ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός για όλες τις εφαρμογές και με ύψος μόνο 70 mm, όπως και ο αντίστοιχος συρόμενος μηχανισμός Slimdrive.
GEZE ECturn, ο ελαφρύς ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός για μονόφυλλες εσωτερικές πόρτες.

GEZE_Product brochure_EN_Swing Doors