Προμήθεια & τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού

Η Viatec Hellas αναλαμβάνει τόσο την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλησμού, όσο και την άρτια τοποθέτησή του στο έργο.

Διαθέτει μια ομάδα από έμπειρους τεχνικούς, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι πάνω στα συστήματα αυτοματισμών και λοιπών τεχνολογιών.