Υπεραγορά τροφίμων, Αττική

Αυτόματο Αντιπλημμυρικό Φράγμα

Ολοκλήρωση προμήθειας και τοποθέτησης του πρώτου αντιπλημμυρικού φράγματος της Hydro Air Bank στον Ελλαδικό χώρο σε υπεραγορά τροφίμων στην Αθήνα.