ΜΕΘ Νοσοκομείου “Σωτηρία”, Αττική

Η #ViatecHellas ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση στο έργο της κατασκευής νέας πτέρυγας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σωτηρία σύνολο 32 μηχανισμών αυτόματων συρόμενων και ανοιγόμενων θυρών, τύπων #EcdriveT2 #SlimdriveEMD #Ecturn του γερμανικού οίκου #GEZE.Η νέα πτέρυγα ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σωτηρία είναι η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα, με δυναμικότητα 50 κλινών και είναι μια δωρεά της Βουλής των Ελλήνων.»