Εργοστάσιο ΤΕΡΚΕΝΛΗ, Θεσσαλονίκη

Άλλο ένα έργο στο εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής της εταιρίας ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ ολοκληρώθηκε.

Προμήθεια και τοποθέτηση επτά παλινδρομικών θυρών τύπου GP200 PE της Grothaus.

Θυρόφυλλο από PE 500 (πολυαιθυλένιο) σε πάχος 15 mm, υλικό ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις, καθαριζόμενο εύκολα και εγκεκριμένο για χώρους παραγωγής τροφίμων.

Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30°C έως +60°C