Κτίριο Terra Nord, Αττική

Η εταιρία μας ολοκλήρωσε την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων αυτόματων συρόμενων θυρών τύπου EcDrive της GEZE στους δύο προθαλάμους εισόδου του κτιρίου Terra Nord, στην Αττική