Έλεγχος Ροής Εισερχόμενων Ατόμων

Λύσεις GEZE για καταστήματα λιανικού εμπορίου

Έλεγχος ροής εισεχομένων ατόμων για εισόδους κτιρίων.

Αναβάθμιση της υπάρχουσας έννοιας εισόδου / εξόδου μέσω καταμέτρησης των ατόμων και περιορισμός του αριθμού τους στο κατάστημα.

Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα την πόρτα εισόδου ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο κατάστημα.

 • Εάν δεν έχει ξεπερασθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, το σύστημα επιτρέπει την εισοδο στο κατάστημα.
 • Εάν ξεπερασθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων, δεν επιτρέπεται σε άλλους πελάτες να εισέλθουν.

Ο φωτεινός σηματοδότης ενημερώνει τους πελάτες που βρίσκονται σε αναμονή εκτός του καταστήματος, με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός του καταστήματος.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

 • Συμμόρφωση με τις κυβερνητικές απαιτήσεις για τη παρουσία ατόμων εντός των καταστημάτων.
 • Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ροής ατόμων εκμηδενίζει την ανάγκη για φρουρό ασφαλείας ή προσωπικό στην είσοδο.
 • Ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο σύστημα που μπορεί να ενσωματωθεί και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
 • Γρήγορα εφαρμόσιμο σύστημα.
 • Οπτική απεικόνιση της πληρότητας του καταστήματος με τη χρήση φανού σήμανσης.
 • Συμβατότητα με τα περισσότερα συστήματα και εκδόσεις αυτόματων συρόμενων θυρών. 
 • Ευέλικτη ρύθμιση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
 • Οπτικοποίηση του τρέχοντος αριθμού ατόμων στο κατάστημα μέσω οθόνης ή ιστότοπου.
 • Δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο ανάλυσης όπως για την καταγραφή πελατών σε διάφορες ώρες της ημέρας τον διαχωρισμό ενηλίκων – παιδιών κλπ.